2008. december 31., szerda

Szalmaláng - Breitner János dalai LP 1976 Digital transferred, noise cleaning and mixed, at Audio Design Studio home sound recording studio 2008.Meg kellene kérdezni egy zeneszociológust: hogyan vált slágerré egy-egy táncdal abban az időben, mikor még nem volt televízió, nem volt táncdalfesztivál, nem voit zsűri és népszavazás, se magnó, sőt rádió is alig: ugyanis Breitner János dalai éppen negyven évvel ezelőtt kezdték el „sláger” pályafutásukat. Breitner János a képzett tánczeneszerzők közé tartozik: zeneszerzést tanult, közgazdasági doktorátust szerzett, több nyelvet is megtanult és valóságos professzora lett a magaválasztotta műfajnak, melyet egyéni módon gazdagított. Kitalálta a táncritmusú sanzont, a lírai hangvételű szöveg és a szigorú táncritmus olyan szerencsés találkozását, mely az első hallásra bevésődött az emlékezetbe s oly erősen, hogy onnan évtizedek sem tudták kilopni.. . Első táncdalszerzeménye 1934-ben jelent meg, melyet jó néhány követett, de a háború élbeszakította munkáját. 1945-ben mint a háború utáni első operettet mutatták be „Pitymalat” című zenés vígjátékát. Nagy siket aratott táncdalait és chansonjait a rádió naponta sugározta s számos lemez is készült az akkor működő hangiemeztársaságoknál. 1949-ben kezdi el énektanulmányait, hogy a későbbiekben saját maga adja elő dalait. Igen sok szerzői estet tartott Budapesten és vidéken, valamint külföldön. 1957 óta 25 alkalommal járt külföldon, ahol magyar, német, olasz, angol, lengyel nyelven énekelte saját szerzeményeit és a vilagslagereket. Művei népszerűségére jellemző, hogy 1947-ig hanglemezei 1.800.000 példányban jelentek meg s ezeken mintegy 500 mű hallható. 1974-ben 40 éves zeneszerzői jubileumára a Zeneműkiado Vállalat Breitner-albumot jelentetett meg, s ekkor kapta meg kiemelkedő művészi tevékenységéért a Szocialista Kultúráért kitüntetést.

Sajnos ez az album azért váratott enyit magára mivel látszólag külsőleg szépnek tünt, de egyébként egy nagyon sokat játszott lemez volt. De most már, hallgatható+

Download_DATA

01. Szalmaláng (közr.még: Sárosi Katalin) [Breitner/Szenes]
02. Kis Katóka, ilyen ez az élet (közr.még: Vámosi János) [Breitner]
03. Öreg fiú dala (közr.még: Breitner János) [Breitner/Király]
04. Akit én szeretek (közr.még: Koós János) [Breitner/Szenes]
05. Veled is megtörténhet egyszer (közr.még: Harangozó Teréz) [Breitner/Z.Horváth]
06. Szép szenyorita (közr.még: Korda György) [Breitner/Gedeon]
07. Mindenkit elfelednek egyszer (közr.még: Koós János) [Breitner/Szenes]
08. Én hálás szivvel köszönöm (közr.még: Harangozó Teréz) [Breitner/Szenes]
09. Dal a nyugdíjasokról (közr.még: Breitner János) [Breitner/Z.Horváth]
10. Boldog az az ember (közr.még: Korda György) [Breitner/Szenes]
11. Lehet, hogy túlságosan szerettelek (közr.még: Sárosi Katalin) [Breitner/Szenes]
12. Te sem vagy különb a többinél (közr.még: Vámosi János) [Breitner/Szenes]

The question ougit to bé put to amusic sociolo-’ gist how a song became a hit at the time when there was no television, no dance song festivals with juries and popular votes, no tape-recorders, not even more than the firsk steps in the career of radio broadcasting. The songs of János Breitner, for example, started their career as hits just forty years ago. János Breitner belongs to the quaiifiéd dance song composers: he studied composition, took a doctor’s degree in economics, learnt to speak several langUage and became a veritable professor in the genre he choose for himself, and which he has enriched in an individual manner, by inventing the chanson of a dance rhythm, a fortunate encounter of lyrical words and strict dance rhythm which at first hearing becomes imprinted on the mind, and indeed so forcefully that decades have not been enough to erase them from poular memory.
His first dance song appeared in 1 934, and was followed by a good many more, the war, however, interrupted his work. In 1945 his “Quail” was the first post-war operetta to be staged. His highly successful dance songs and chansons were broadcast many times daily by the Hungarian Radio and recorded by the record companies. In 1949 János Breitner started vocal tudies and later on he himself also performed his songs. He gave numerous recitals both in Budapest and the countryside as well as abrod. Since 1957 he was abroad on 25 occasions, performing his own compositions and world hits in Hungarian, German, Italian, English and Polish. The popularitv of his work is borne out by the fact that until 1974, 1,800;000 copies of his records had been eleased, including some 500 songs.
To mark his 4Oth anniversary as a composer. in 1 974 the Editio Musica issued a Breitner album, and in that same year he was also given,the Award For Socialist Culture in recognition of his outstanding artistic activity.
Kép hozzáadása

Nincsenek megjegyzések: