2012. május 28., hétfő

Benko Dixieland Band - Albert Nicholas - Fatty George LP 1972, 1974 / Digital transfer, noise cleaning and mixed, at Audio Design Studio Home Sound Recording Studio made 2012 th.

01     02     03     04


A oldal
    1,    Bourbon Street Parade (Paul BARBARIN)   
    2,    Chareless Love (W.C.HANDY)   
    3,    C James Blues (trad)   
    4,    Black and Blue (Jimmy McHUGH)   
    5,    It's A Long Way (trad)   

BENKÓ DIXIELAND BAND

Béla BAGYARI (p)
István MANKOVITS (bass)
Béla ZOLTÁN (tp)
Sándor BENKÓ (cl) 
János JÁRAY (dr)
Jenő NAGY (bjo)
Iván NAGY (tb)
and the guest stars

Albert NICHOLAS (cl)
Recorded Alba Regia Jazz Fesztivál, 03.06.1972.

B oldal
    1,    Struttin' with Some Barbecue (J. HARDIN)   
    2,    Basin Street Blues (Spencer WILLIAMS)   
    3,    Sweet Georgia Brown (H. BERNIE)   
    4,    I Can't Give You (D.FIELDS - J. McHUGH)   
    5,    Bill Bailey (H.CANNON)   

BENKÓ DIXIELAND BAND
    
Tamás DÁVID (p)
Sándor VAJDA (bass)
Béla ZOLTÁN (tp)
Sándor BENKÓ (cl)
János JÁRAY (dr)
Jenő NAGY (bjo)
Iván NAGY (tb)
and the guest stars

Fatty GEORGE (cl)

Recorded in Benkó Dixieland Club Budapest, 29.05.1974.

Musical producer Imre KISS
Recording engineer Jenő BÁNYAI
Photo: János DOZVALD, Tamás DÍNER, Endre SCHWANNER
Design Sándor SAJNOVITS


Albert Nicholas 1900. május 27-én sziletett, ugyanabban az évben, amikor Louís Armstrong. A múlt századi híres francia fafúvós-iskola hagyományait követő neworleansi irányzat kiemelkedő képviselője. Már a huszas éveken neves klarinétosként turnézott Kínában, Indiában ás Egyiptomban.
Számos lemezfelvétele készült különböző amerikai cégeknél többek között King Oliverrel, Bunk Johnssonnal, Fats Wallerrel, Jelly Roll Mortonnal és a jazz más, szintén klasszikusnak számító müvészeivel. Albert Nicholas Creole Serenaders nevű zenekarávai 1947-ben megjelent lemeze különösen nagy visszhangot keltett a jazz világában.
l953-ban Párizsban telepedett le, ahol dixieland zenekart szervezett. Ettől kezdve Európában élt, élete utolsó évtizedében Svájcban tanított, ápolva a new-orleansi hagyományokat. A Bekó dixieland zenekarral az Alba .RegiaNemzetköz[ Jazzfesztiválon lépetLiel a Magyar
Rádió felkérésére, 1972-ben. A hangverseny e lemezen
is hallható részlete csak megerősíti azt sz általános véleményt, amely szerint Nicholas teljesen egyéni játéka, technikai tökéletessége még a new-orleansi klarinétosok közül is kimagaslik.
Fatty George 1927-ben született Bécsben. Zenei tanulmányait a bécsi zeneakadémián folytatta klarinét és zeneszerzés tanszakon. A háború után kezdett jazzt játázani, elsó triójával 1946-ban lépett fel. Azóta megszakítás nélkül az osztrák jazzélet aktív résztvevője mint muzsikus, zeneszerző és szervező. Jazzklubja, a Fatty’s Saloon európai hírnevű volt, rádió és TV müsorai, amelyeknek egyszemélyben szerkesztője, műsorvezetője éa nemritkán közreműködője is, közismerten népszerűek. Az általa vezetett comb6kban olyan muzsikusok kezdték pályájukat, mint Johann Zawinul és Friedrich Gulda. A felvételnek, amelyen most a Benkó dixieland szólistája- ként játszik, külön érdekessége, hogy Fatty George klarinétját — 1969-ben kapta ajándékba Nicholastól, elismerése jeléül.
A Benkó dixieland a hatvanas évek elején tűnt fel, mint a tradicionális jazz egyetlen magyar képviselője. A zenekar amatőr együttesnek számít. tagjai nem hivatásos muzsikusok. Ennek ellenére az európaszerte legjobbként ismert és kedvelt dixielandek közé tartoznak, amit nemcsak előadásmódjuk egyéni íze, haegszerelésük sajátos jellege, forró atmoszférája, hanem többek között az 1971-évi Montreux-i Nemzetközi Jazz Fesztivál tradicionális kategóriájának „Grand Prix”-e és az 1972. évi San Sebastian-i Jazz Festivál „Közönség nagyduja” Is igazol. Az utóbbi években több nagysikerű turnét bonyolitottak le a Szovjetunióban, sz NDK-ban, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Spanyolországban és sz NSZK-ban.
Az együttes rendszeresen fellép saját klubjában, a Budapesti Dixieland Klubban, ahol a Fatty Georggal hallható hangversenyfelvétel-részlct is készült.
Kiss Imre

-----------------

Albert Nicholas, born on May 27. 1900, in the same year as Louis Armstrong, waa a distinguished representative of the New Orleana trend in thttadition of the noted French wood wind school of ttie last century. In the I 920’s the toured China, India and Egypt as a ciarinetist of considerable repute.
Many American companies produced recordings of Albert Nicholas in sessions with Kin’g Oliver, Bunk Johnsson, Fats Waller, Jeily Roll Morton and other jazz classics. A record made with hja own Creole Serenaders, and released in 1947, has become a jazz standard. In 1953 he vettled in Paris anti organized a Dixieland band. From that time on he lived in Europe and duriisg the last decade of his life taught in Switzerland, fostering the New Orleans tradition. In 1972, at the request of the Hungarian Radio, Albert Nicholas appeared at the Alba Regia International Jazz Festival together with the Búúkó Dixieland Orchestra. The excerpt of the concert inciuded on this record conltrms the widely heid opinion that for individuality and technical perfec. tion Nicholas excels even among the New Orleans clarinetists.
Fatty George was born in 1927 in Vienna. He studied at the clarinet and composition department of the Vienna Academy of Music, anti turned to jazz after the war. Since appearing with hit urat jazz trio in 1946. he was continuously active in Austrian jazz life as musician, composer and organizer. Hit jazz club. Fatty’s Saloon, established an ali European name, anti hit radio and TV programmes in which he acts as editor, compere, anti often also as a participant, arc immensely popular.
Musicians of the stature of Johann Zawinul anti Friedrich Gulda started their careers in Fatty George combot. The clarinet he uses on this record, playing solo with the Benkó Dixieland, was a present from Nicholas in 1969. The Benkó Dixieland attracted attention in the earl sixties as the only Hungarian representative of traditional jazz. The orchestra is an amateur group, as itt members arc not professional musicians. Despite this they belong 10 the most popular and highiy appreciated Dixieland groups in Europe. Their unique style anti hot orchestration helped them win a Grand Prix in the traditional category of the 1971 Montreux International Jazz Festival. They also won the Audiences’ Grand Pris at the 1972 San Sebastian Jazz Festival. In recent years they have made several highly succeasful tours of the Soviet iinion, the German Democratic Republic, Poland, Czechoslovakia, Spain and the Federal Republic of Germany.
The ensemble regularly performs in its own ciub, the Budapest Dixieland CIub, anti the excerpt from their concert with Fatty George which appears on this record was recorded in the ciub.
Imre Kist

Nincsenek megjegyzések: