2012. június 7., csütörtök

Andre Rieu - Waltses


Download__DATA

01 - Aandre Rieu - Waltz no.2 (the second waltz)
02 - Aandre Rieu - Strauss co.
03 - Aandre Rieu - Thunder and lightning
04 - Aandre Rieu - The third man
05 - Aandre Rieu - Come gypsy
06 - Aandre Rieu - Village swallows
07 - Aandre Rieu - The vilja song
08 - Aandre Rieu - Artists life
09 - Aandre Rieu - Persian march
10 - Aandre Rieu - The white horse inn
11 - Aandre Rieu - Vienna city of my dreams
12 - Aandre Rieu - Today angels come to vienna on
13 - Aandre Rieu - My mother was viennese
14 - Aandre Rieu - Roses from the south

Nincsenek megjegyzések: